Speciální modul

 • CT-5711: Hlavní modul s rozšířenou sběrnicí

  CT-5711: Hlavní modul s rozšířenou sběrnicí

  CT-5711 Rozšířený hlavní modul sběrnice

  Popis modulu

  Modul master rozšířený o sběrnici se používá k rozšíření sběrnice. Modul master rozšířený o sběrnici nemá žádná procesní data a konfigurační parametry.

   

 • CT-5721: Sběrnicový rozšířený slave modul

  CT-5721: Sběrnicový rozšířený slave modul

  CT-5721 Rozšířený podřízený modul sběrnice

  Sběrnicový rozšířený slave modul se používá k rozšíření sběrnice. Sběrnicový slave modul nemá žádná procesní data a konfigurační parametry.

 • CT-5801: Terminálový modul

  CT-5801: Terminálový modul

  CT-5801: Terminálový modul
  Terminálové moduly slouží ke stabilizaci interní sběrnicové komunikace.

  Každý adaptér I/O protokolu řady C musí být vybaven 1 ks terminálového modulu CT-5801 bez ohledu na počet připojených dílčích modulů.

  Prachotěsná svorka by mohla zakrývat interní sběrnici a hardware napájecího zdroje posledního IO modulu.

  A terminálové moduly nemají žádná procesní data a konfigurační parametry.

  * Neberte žádný kanál modulu a vyměňte CT-5800.

 • CT-623F: 8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů /24VDC/ zdroj nebo jímka

  CT-623F: 8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů /24VDC/ zdroj nebo jímka

  CT-623F: 8kanálový digitální vstup /24VDC/ typ zdroje nebo umyvadla & 8kanálový digitální výstup /24VDC/ typ zdroje

  Vlastnosti modulu

  ◆ Modul podporuje 8kanálový digitální vstup a podporuje obousměrný vstup typu zdroje a typu dřez.Vstupní napětí je 0V/24VDC.

  ◆ Modul podporuje 8kanálový digitální výstup, platná vysoká úroveň výstupu a výstupní napětí je 24VDC.

  ◆ Vstupní kanál modulu může sbírat digitální výstupní signál provozního zařízení.(suchý kontakt nebo aktivní výstup)

  ◆ Vstupní kanál modulu lze připojit k 2-drátovému nebo 3-vodičovému digitálnímu senzoru.

 • CT-5321: Modul sériového portu Modbus

  CT-5321: Modul sériového portu Modbus

  Modul sériového portu CT-5321 Modbus

  1 Popis modulu

  Modul sériového portu Modbus podporuje 1 kanál RS485/RS232 / RS422 (volitelné), podporuje protokol Modbus RTU/ASCII a podporuje režim master, slave a volný transparentní přenos.

  Sériový modul CT-5321 lze použít s moduly adaptérů, takže může převádět Modbus na jiné protokoly, jako je Modbus TCP, Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP atd. Při použití modulu by parametry sériového portu a instrukce Modbus měly být nakonfigurován v softwaru IO Config.

  Zařízení s rozhraním RS485/RS232/RS422, která podporují modbus-RTU/ASCII, lze použít s CT-5321 pro realizaci propojení s nadřazeným PLC nebo nadřazenými počítači.CT-5321 lze použít se zařízeními, jako jsou: PLC, DCS, vzdálené IO, VFD, zařízení na ochranu proti spouštění motoru, inteligentní vysokonapěťové a nízkonapěťové elektrické přístroje, zařízení pro měření výkonu, zařízení a přístroje pro inteligentní měření pole atd.

 • CT-5102 2kanálový vstup kodéru /5VDC

  CT-5102 2kanálový vstup kodéru /5VDC

  Vlastnosti modulu

  ◆ modul podporuje dva kanály vstupu kodéru.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje vstup A/B inkrementálního kodéru nebo pulzního směrového kodéru.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje vstup ortogonálního signálu A/B, vstupní napětí 5V a podporuje vstup zdroje a jímky.

  ◆ režim inkrementálního kodéru podporuje násobení frekvence x1/ x2 / x4, aby bylo možné vybrat.

  ◆ režim impuls – směr podporuje nesměrový signál, pouze impulsní vstup.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje 1 digitální vstupní signál se vstupním napětím 5Vdc nebo 24Vdc.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje 1 digitální výstupní signál s výstupním napětím 5Vdc.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje 1 způsob výstupu 5V napájení, který lze připojit ke kodéru pro napájení.

  ◆ vnitřní sběrnice modulu a vstup pole využívají magnetickou izolaci.

  ◆ modul má 16 LED indikátorů.

  ◆ maximální vstupní frekvence kodéru podporovaného modulem je 1,5 MHz.

  ◆ modul podporuje funkci měření, může detekovat rychlost zatížení nebo frekvenci vstupního signálu.

 • CT-5112 2kanálový vstup kodéru/24VDC

  CT-5112 2kanálový vstup kodéru/24VDC

  Vlastnosti modulu

  ◆ modul podporuje dva kanály vstupu kodéru.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje vstup A/B inkrementálního kodéru nebo pulzního směrového kodéru.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje vstup ortogonálního signálu A/B, vstupní napětí 24 V a podporuje vstup zdroje a jímky.

  ◆ režim inkrementálního kodéru podporuje režim násobení frekvence x1/x2/x4.

  ◆ režim impuls – směr podporuje nesměrový signál, pouze impulsní vstup.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje 1 digitální vstupní signál se vstupním napětím 5Vdc nebo 24Vdc.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje 1 digitální výstupní signál s výstupním napětím 24Vdc.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje 1 způsob výstupu 24V, který lze připojit ke kodéru pro napájení.

  ◆ vnitřní sběrnice modulu a vstup pole využívají magnetickou izolaci.

  ◆ modul má 16 LED indikátorů.

  ◆ maximální vstupní frekvence kodéru podporovaného modulem je 1,5 MHz.

  ◆ modul podporuje funkci měření, může detekovat rychlost zatížení nebo frekvenci vstupního signálu.

 • CT-5122 2-kanálový kodér/SSI vstup

  CT-5122 2-kanálový kodér/SSI vstup

  Vlastnosti modulu

  ◆ modul podporuje dva kanály vstupu kodéru SSI.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje vstup signálu absolutního kodéru SSI.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje 1 digitální vstupní signál se vstupním napětím 5Vdc nebo 24Vdc.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje 1 digitální výstupní signál s výstupním napětím 5Vdc.

  ◆ vnitřní sběrnice modulu a vstup pole využívají magnetickou izolaci

  ◆ modul má 16 LED indikátorů.

  ◆ modul podporuje maximální taktovací frekvenci 2 MHz.

  ◆ lze nastavit interval čtení kodéru.

  ◆ Lze nastavit délku datového bitu a počáteční a koncovou bitovou pozici.

 • CT-5142 2-kanálový kodér / diferenciální vstup

  CT-5142 2-kanálový kodér / diferenciální vstup

  Vlastnosti modulu

  ◆ modul podporuje dva kanály vstupu kodéru.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje vstup A/B inkrementálního kodéru nebo pulzního směrového kodéru.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje vstup ortogonálního diferenciálního signálu A/B, rozsah výstupního napětí 0-5V.

  ◆ režim inkrementálního kodéru podporuje režim násobení frekvence x1/x2/x4.

  ◆ režim impuls – směr podporuje nesměrový signál, pouze impulsní vstup.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje 1 digitální vstupní signál se vstupním napětím 5Vdc nebo 24Vdc.

  ◆ každý kanál kodéru podporuje 1 digitální výstupní signál s výstupním napětím 5Vdc.

  ◆ vnitřní sběrnice modulu a vstup pole využívají magnetickou izolaci.

  ◆ modul má 16 LED indikátorů.

  ◆ maximální vstupní frekvence kodéru podporovaného modulem je 10 MHz.

  ◆ modul podporuje funkci měření, může detekovat rychlost zatížení nebo frekvenci vstupního signálu.